دوره ها

تدریس ریاضی پایه ششم
Free

تدریس ریاضی پایه ششم

آرش کلانتری
آخرین مقطع در دوران ابتدایی پایه ششم دبستان می باشد و بعد از آن دانش آموزان وارد ...
تدریس ریاضی پایه هفتم
Free

تدریس ریاضی پایه هفتم

آرش کلانتری
ریاضی هفتم مانند پایه های دیگر باید بخوبی فرا گرفته شود تا دانش آموزان در مقاطع بالاتر ...
تدریس ریاضی پایه هشتم
Free

تدریس ریاضی پایه هشتم

آرش کلانتری
کتاب ریاضی کلاس هشتم ساده تر از ریاضیات هفتم و نهم می باشد و مفاهیم آن راحت ...
تدریس ریاضی پایه نهم
Free

تدریس ریاضی پایه نهم

آرش کلانتری
این کتاب از 8 فصل تشکیل شده است که دارای دو فصل هندسه است . از این ...
Free

کلاس های آمادگی کنکور

آرش کلانتری
با توجه به تعدد موسسات و آموزشگاه های کنکور در سال های اخیر و عدم کیفیت بالای ...